Merabalar bir süredir jsf uygulaması geliştirmiyordum.Enson uygulama geliştirirken facelet desteğiğ için facelet jar ını projeye elemek ve xml dosyasına bir takım girdiler eklemek gerekiyordu bu jsf 1.2 de böyleydi sanırım.Fakat su günlerde facelet ile ilgili hiç bir ayar yapmayışıma karşın jsf 2.2 destekli bir dinamik web projesi olusturduğumda sorunsuz facelet ile calısabiliyorum.Acaba jsf 2 ile birlikte yerleşik facelet desteğimi geldi.jar ve xml facelet render ayarları artık gereksizmi?yoksa birşeyi mi gözden kaçırıyorum?

soruldu: 21 Mar '13, 17:10

Sheriff's gravatar image

Sheriff
12691116
cevap kabul oranı: 28%

değiştirildi: 23 Mar '13, 07:01

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Evet, JSF 1.2 sürümünde facelets'i jsf-facelets.jar ekleyerek kullanıyorduk. Ama artık JSF2 sürümlerinde jsf-impl.jar ile beraber geliyor.

permanent link

cevaplandı: 21 Mar '13, 17:29

MDemir's gravatar image

MDemir
2.1k173445
cevap kabul oranı: 24%

değiştirildi: 21 Mar '13, 17:29

JSF 2.0 ile birlikte Facelets, Faces’ın geçerli önyüz dili olmuştur. Bu yüzden xhtml işaretleme dilini kullanmak için özelleştirilmiş bir viewHandler'a, dolayısıyla bunun için ekstra konfügürasyona gereksinim yoktur...

permanent link

cevaplandı: 22 Mar '13, 03:42

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×32
×6

Soruldu: 21 Mar '13, 17:10

Görüntüleme: 937 kez

Son güncelleme: 23 Mar '13, 07:01

powered by BitNami OSQA