Merabalar.Kendi geliştirdiğim jsf uygulamalarında jpa-hibernate kullanırken persistence.xml ayar dosyasında transaction-type olarak daima resource-local kullanıyor ve kod kısmında transaction ı baslat nesneyi ekle komit et hata olursa roolback yap seklinde bi yaklaşım izliyorum.Fakat transaction tipini jta seklinde set ettiğimde transaction yönetimi uygulama sunucusuna devrediliyor.tomcat 7 varsayılan olarak jta için bir destek sunuyor mu ve jta nın getirdiği artılar nelerdir?ayrıca resource-local olarak set edilen persitence dosyalarında entity class larının aşşağıdaki şekilde tanıtılması zorunlumudur?

   <class>com.domain.entity.DemoEntity</class>

soruldu: 23 Mar '13, 16:40

Sheriff's gravatar image

Sheriff
12691116
cevap kabul oranı: 28%


Uygulaman birden çok veritabanı ile bağlantılıysa kullanmak faydalı olur. Sonuçta bir Java standardı. Hibernate ile entegre biçimce session'lar bağlanıyor.

link

link2

permanent link

cevaplandı: 24 Mar '13, 05:20

MDemir's gravatar image

MDemir
2.1k173445
cevap kabul oranı: 24%

değiştirildi: 24 Mar '13, 05:24

cevap için teşekküerler peki tomcat ve resource local ile ilgili bir bilginiz varmı acaba

(24 Mar '13, 08:52) Sheriff Sheriff's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×86
×7
×2

Soruldu: 23 Mar '13, 16:40

Görüntüleme: 1,093 kez

Son güncelleme: 24 Mar '13, 08:52

powered by BitNami OSQA