Merabalar.oncelikle Jsf sessionmap put metodu ile bir nesneyiekledikten sonra

fc.getExternalContext().getSessionMap().put("credentials", credentials);

logout olurken aşşağıdaki koda ek olarak credential = null yazılmasına gerek varmıdır jsf kendi map nesnesinden remove ettikten sonra nesneyi null yaparmı?

FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext()
       .getSessionMap().remove("credentials");

bu arada credential nesnesi session scobe lu bir managed bean olarak tanımlı acaba bu nesnenin managed bean ve session scobed olmasına gerek varmı gerçekten. ben sessionmap.put metodunun nesne referasları ile calısacağını düşünüp onu session scobed yaptım. ancak bu metod otomatik olarak session kadar yaşayacak olan bir instance kopyası da olusturuyor olabilir?

soruldu: 27 Mar '13, 07:47

trueLife's gravatar image

trueLife
699182430
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 27 Mar '13, 14:02

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Bu şekilde yapmalısınız

  FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
  HttpSession session = (HttpSession)context.getExternalContext().getSession(false);
  session.invalidate();

daha önce sorulan benzer sorular: link1 link2

permanent link

cevaplandı: 28 Mar '13, 13:20

MDemir's gravatar image

MDemir
2.1k173445
cevap kabul oranı: 24%

değiştirildi: 28 Mar '13, 13:24

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×32

Soruldu: 27 Mar '13, 07:47

Görüntüleme: 686 kez

Son güncelleme: 29 Mar '13, 10:32

powered by BitNami OSQA