Jsf ile @ManagedProperty kullanılarak yapılan injection larda inject edilen nesnenin kapsamı edildiği kapsamdan geniş yada dar ise ne gibi durumlar olur?

soruldu: 29 Mar '13, 12:52

trueLife's gravatar image

trueLife
699182430
cevap kabul oranı: 10%


Inject edilen nesnenin kapsamı, inject edilen bean kapsamı ile eşit ya da geniş olduğunda bir sorun yaşanmaz ve işlem gerçekleşir. Aksi durumda injection gerçekleşmez...

permanent link

cevaplandı: 30 Mar '13, 07:16

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

peki hocam jsf2 de seam deki gibi bir outjection mekanizması varmı acaba?

(31 Mar '13, 04:58) trueLife trueLife's gravatar image

Seam bilgim olmadığı için, tam olarak ne tür bir mekanizmadan bahsettiğinizi bilmiyorum.

(31 Mar '13, 05:20) hakdogan hakdogan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×281

Soruldu: 29 Mar '13, 12:52

Görüntüleme: 417 kez

Son güncelleme: 31 Mar '13, 05:20

powered by BitNami OSQA