Projeleriniz'de hangi Eclipse plug-in'lerini kullanıyorsunuz ve bunların sağladığı yararları bir kaç cümle ile açıklayabilir misiniz?

soruldu: 30 Mar '13, 13:47

Erdemym's gravatar image

Erdemym
99191828
cevap kabul oranı: 17%

jadClipse; adını Java decompiler ve Eclipse 'in birleşiminden almış.. Kurulumu basit ve başarılı bir java decompiler'ı... F3 ile source dosyalarına ulaşamadığımız class'ların bizim için source codunu oluşturur. Sınıf'ın başında aşağıdaki gibi bir yorum satırı eklenmiş ise kaynak koda ulaşılamıyor ve jadClipse bizim için decompile etmiş demektir.

/jadclipse/// Decompiled by Jad v1.5.8g. Copyright 2001 Pavel Kouznetsov.

// Jad home page: http://www.kpdus.com/jad.html

// Decompiler options: packimports(3) radix(10) lradix(10)

// Source File Name: ServletResponse.java

(09 Tem '13, 08:33) Erdemym Erdemym's gravatar image

 • JBoss Tools -> JSF, Richfaces ve xhtml için faydalı
 • Subversive -> SVN plugini
 • EGit -> Git plugini
 • m2e -> Maven plugini
 • Android Developer Tools -> Android development için kullanıyorum
 • JD-Eclipse -> JD-GUI'nin Eclipse plugini. Class dosyalarından orijinal Java koduna yakın source görülebiliyor.
permanent link

cevaplandı: 08 Nis '13, 02:00

OguzOzkeroglu's gravatar image

OguzOzkeroglu
2.5k32939
cevap kabul oranı: 40%

ResourceBundleEditor

Çok dilli projeler için biçilmiş kaftan. İşinizi oldukça kolaylaştırıyor.

Eclipse ResourceBundleEditor

permanent link

cevaplandı: 09 Nis '13, 01:23

mceliksoy's gravatar image

mceliksoy ♦
6.5k84988
cevap kabul oranı: 25%

1

Daha önceden hiç görmemiştim. Harika oldu bu.

(09 Nis '13, 02:49) MDemir MDemir's gravatar image

yukarıda çoğu söylenmiş zaten. ben ek olarak findbug öneriyorum. Kodunuzda hata olabilecek riskli yerleri size gösteriyor.

permanent link

cevaplandı: 13 Nis '13, 22:00

Emre's gravatar image

Emre
1763410
cevap kabul oranı: 12%

değiştirildi: 13 Nis '13, 22:11

Jboss Tools Plugin'i kullanıyorum. Richfaces, hibernate ve maven teknolojilerini kullandığım ve jsf yazrken çok faydasını gördüğüm visual page editor için.

permanent link

cevaplandı: 30 Mar '13, 14:27

MDemir's gravatar image

MDemir
2.1k173445
cevap kabul oranı: 24%

m2e, gwt pluginlerini kullanıyorum. maven zaten şart. gwt de vaadin projelerinde widgetset derlerken filan lazım oluyor.

permanent link

cevaplandı: 31 Mar '13, 13:13

kodmanyagha's gravatar image

kodmanyagha
3.6k152956
cevap kabul oranı: 17%

Jboss,mybatis,gwt şuan direk aklıma gelenler

permanent link

cevaplandı: 01 Nis '13, 01:42

Hasan%20Bey's gravatar image

Hasan Bey
342202532
cevap kabul oranı: 0%

Subclipse kullanmaktayım, svn ile çalışıyorsanız çok işinize yarıyor.

permanent link

cevaplandı: 07 Nis '13, 06:17

dreampowder's gravatar image

dreampowder
3.3k112849
cevap kabul oranı: 23%

TDD yapanlar icin: Infinitest

permanent link

cevaplandı: 09 Tem '13, 13:07

mahmut_can's gravatar image

mahmut_can ♦
3.0k62552
cevap kabul oranı: 67%

android,liferay,jboss

permanent link

cevaplandı: 09 Tem '13, 14:20

escobar's gravatar image

escobar
71449
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×104
×3

Soruldu: 30 Mar '13, 13:47

Görüntüleme: 1,583 kez

Son güncelleme: 09 Tem '13, 14:20

powered by BitNami OSQA