Android de bir liste tanımladım ve buna eklemeler yapıyorum. Şöyleki,

case R.id.btnMenuyeEkle:
        liste= new ArrayList<YemekListesi>();
        YemekListesi eklenenler = new YemekListesi(selectCorba,selectAna,selectMeze,kalori,selectionDay);
        liste.add(eklenenler);

        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Adet"+liste.size(),
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;

Burada butona ne kadar basarsam basayım hep adet olarak 1 gösteriyor. Yani bir eleman ekliyor sonra arttırmıyor.

soruldu: 04 Nis '13, 12:33

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%


case e her girişinde liste'yi yeniden oluşturuyorsun... listeyi global tanımlaman lazım...

permanent link

cevaplandı: 04 Nis '13, 14:23

Erdemym's gravatar image

Erdemym
99191828
cevap kabul oranı: 17%

ewet gözden kaçırmışım. Çok tşkler.

(04 Nis '13, 14:32) emax_64 emax_64's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 04 Nis '13, 12:33

Görüntüleme: 339 kez

Son güncelleme: 04 Nis '13, 14:32

powered by BitNami OSQA