public function jsonSerialize()
{
  $data = array();
  $data['id'] = $this->id;
  $data['name'] = $this->name;
  $data['passengers'] = $this->passengers;
  return $data;
}
}

 $stations = generateStations();

 $data = RestUtils::processRequest();

 function generateStations()
 {
$stations = array();
for($i = 1; $i <= 5; $i++)
{ 
  $stations[] = new Station($i, 'İstasyon ' . $i);

  $passengerIds = array();
  foreach(generatePassengers() as $j)
  {
    $passengerIds[] = $j->getId();
  }
  $stations[$i - 1]->setPassengers($passengerIds);
}

return $stations;

}
function generatePassengers()
{
$passengers = array();

$numberOfPassengers = rand(0, 20);

for($i = 0; $i < $numberOfPassengers; $i++)
{
  $from = rand(0, 5);

  $to = rand(0, 5);

  $arrivalTime = rand(0, 100);

  $waitingTime = rand(0, 100);

  $passengers[] = new Passenger($i, $from, $to, $arrivalTime, $waitingTime);
}

return $passengers;
}

 function getStationWithId($stations, $id)
{
foreach ($stations as $i)
{
  if($i->getId() == $id)
  {
    return $i;
  }
}

return null;
 }

Php kodumun istasyon idlerini ve yolcuları ürettiği kısmı bu şekilde. Htmlde;

<select name="selectStation" class="span12" onchange="sta_callStation();">
  <option value="noStation">Bir istasyon seçiniz.</option>
  <option value="station1">İstasyon 1</option>
  <option value="station2">İstasyon 2</option>
  <option value="station3">İstasyon 3</option>
  <option value="station4">İstasyon 4</option>
  <option value="station5">İstasyon 5</option>
 </select>

Bu şekilde bir combobox oluşturmaya çalışmıştım.Phpde ürettiğim istasyon id ve name lerini document ready ile sayfa yüklendiğinde combobox içini nasıl doldurabilirim?Teşekkürler.

soruldu: 10 Nis '13, 05:26

ipek's gravatar image

ipek
226172025
cevap kabul oranı: 100%

değiştirildi: 11 Nis '13, 13:26

php ile neden üretmiyorsunuz combobox'u? Eğer kullanıcı tarafında işlem yapmayı düşünüyorsanız o zaman soruya bir javascript tag eklemekte fayda var

(11 Nis '13, 12:00) ertuncefeoglu ertuncefeoglu's gravatar image

Bu şekilde sayfa yüklendiğinde combobox ın içi de İstasyon 1, İstasyon 2 şeklinde dolduruluyor.

<script> 
   $(document).ready(function() {
   $.getJSON("Stations.php", function(jsonData){ 
   $.each(jsonData, function(key,value) {
   $('#selectStation')
   .append($("<option></option>")
   .attr("value",key)
   .text(value.name));

});
 });
 });
 </script>
(11 Nis '13, 13:23) ipek ipek's gravatar image

@ertuncefeoglu js ile hallettim.Teşekkürler.

(11 Nis '13, 13:26) ipek ipek's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×172
×137
×72

Soruldu: 10 Nis '13, 05:26

Görüntüleme: 1,080 kez

Son güncelleme: 12 Nis '13, 02:34

powered by BitNami OSQA