ArrayList ile Array arasındaki tüm farklar nelerdir ?

soruldu: 13 Nis '13, 15:40

koraypeker's gravatar image

koraypeker
26444
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 15 Nis '13, 00:20

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


array'in boyutu sabittir, tanımlanırken boyutunu da verirsin oysa arraylist daha esnek ve dinamiktir; ihtiyac duydukca eleman eklersin, boyutunu kendisi ayarlar. Bu sebepten arraylist kullanımı yaygındır. ( bkz. )

koleksiyonda biriktirmen gereken elemanların tipi belli ise performanstan kazanmak adına (boxing-unboxing) arraylist'i jenerik olarak kullanabilirsin yine, tavsiye.

permanent link

cevaplandı: 14 Nis '13, 04:35

gturedi's gravatar image

gturedi
2.8k41538
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 14 Nis '13, 04:38

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103

Soruldu: 13 Nis '13, 15:40

Görüntüleme: 591 kez

Son güncelleme: 15 Nis '13, 00:20

powered by BitNami OSQA