Oracle Mojarra JSF 2.1 ve PrimeFaces 3.5 kullandığım projemde; bean üzerindeki bir listeden panelGrid 'e gelen verilerin belli bir şarta göre gelmesini istiyorum bunu nasıl yapabilirim? Teşekkürler.

soruldu: 15 Nis '13, 18:22

batuhanc's gravatar image

batuhanc
1019914
cevap kabul oranı: 25%

kapatıldı: 02 Tem '13, 00:43

Bu soru 02 Tem '13, 00:43 batuhanc tarafından "Bu soru cevaplandı ve bir cevap daha önce kabul edildi" gerekçesiyle kapatıldı.


Belli bir şart derken filtreleme gibi bir şey olduğunu düşünüyorum istediğinin. Örneğin verilen bir markadaki ürünlerin listelenmesi gibi. Buna göre datagrid üzerinden anlatacağım yanlış anladıysam düzeltirsin. Bunun için bir InputText ile ya da listeden seçtirerek veriyi alıp kodda bir değişkene atayıp, sonra bir CommandButton'un actionListener'ına filterList gibi bir method ekleyip bu methodda listeni kriterine göre filtreleyip datagrid'i update edebilirsin.

permanent link

cevaplandı: 15 Nis '13, 19:27

goksel's gravatar image

goksel
82071728
cevap kabul oranı: 8%

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×281
×97

Soruldu: 15 Nis '13, 18:22

Görüntüleme: 652 kez

Son güncelleme: 02 Tem '13, 00:43

powered by BitNami OSQA