Android de yaptıgım uygulamada basıt bir string i android tarafından çagırabilmiştim.Yanlız array list göndermeye çaliştigim zaman android tarafında hata verıyor. Web service şöyle görünüyor;

 @WebMethod(operationName = "operation")
  public List operation(@WebParam(name = "sayi1") int sayi1, @WebParam(name = "sayi2") int sayi2)  {
    List l=new ArrayList();
    l.add(sayi1);
    l.add(sayi2);
    return l;

Androıd tarafında kod tarafı şöyle;

private void WebService() {
    try {
      Thread networkThread = new Thread() {
        @Override
        public void run() {
          try {
            SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE,
                METHOD_NAME);
            //request.addProperty("name", sonuc.getText().toString());
            request.addAttribute("sayi1", 12);
            request.addAttribute("sayi2", 12);
            SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(
                SoapEnvelope.VER11);
            envelope.setOutputSoapObject(request);

            HttpTransportSE ht = new HttpTransportSE(URL);
            ht.call(SOAP_ACTION, envelope);
            final SoapPrimitive response = (SoapPrimitive) envelope
                .getResponse();
            final String str = request.getProperty(0).toString();

            runOnUiThread(new Runnable() {
              public void run() {
                Toast ImageToast = new Toast(getBaseContext());
                LinearLayout toastLayout = new LinearLayout(
                    getBaseContext());
                toastLayout
                    .setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
                ImageView image = new ImageView(
                    getBaseContext());
                TextView text = new TextView(getBaseContext());
                image.setImageResource(R.drawable.ic_launcher);
                text.setText(envelope.getResponse().ToString());
                text.setTextColor(Color.BLACK);
                text.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, 50);
                toastLayout.addView(image);
                toastLayout.addView(text);
                ImageToast.setView(toastLayout);

                ImageToast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
                ImageToast.setDuration(Toast.LENGTH_LONG);
                ImageToast.show();

              }
            });
          } catch (Exception e) {

            Toast.makeText(getApplicationContext(), e.toString(),
                Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }
      };
      networkThread.start();

    } catch (Exception e) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), e.toString(),
          Toast.LENGTH_LONG).show();

    }

nerde yanlış yapıyorum acaba? teşekkürler.

soruldu: 24 Nis '13, 08:43

escobar's gravatar image

escobar
71449
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 02 May '13, 09:08

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Öncelikle bu satırı

final SoapPrimitive response = (SoapPrimitive) envelope.getResponse();

bununla değiştirmen lazım:

SoapObject response = (SoapObject) envelope.getResponse();

Ayrıca SoapUi tarzı bir uygulama ile webservisi test ettiğinde gelen soap mesajını [XML'i] de buraya yazarsan daha net bir cevap verebiliriz.

permanent link

cevaplandı: 24 Nis '13, 09:02

OguzOzkeroglu's gravatar image

OguzOzkeroglu
2.5k32939
cevap kabul oranı: 40%

Hocam Soap request şu şekilde; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:header/> <s:body> <ns2:operation xmlns:ns2="http://dnzpack/"> <sayi1>12</sayi1> <sayi2>12</sayi2> </ns2:operation> </s:body> </s:envelope>

Soap response şu şekilde;

<s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <ns2:operationresponse xmlns:ns2="http://dnzpack/"> <return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:int">12</return> <return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:int">12</return> </ns2:operationresponse> </s:body> </s:envelope>

(24 Nis '13, 09:10) escobar escobar's gravatar image

arkadaşlar sorun düzeldi. final SoapObject response = (SoapObject)envelope.bodyIn; Bu şekilde kullanmak gerekiyormuş.

(24 Nis '13, 10:00) escobar escobar's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×71
×6
×4

Soruldu: 24 Nis '13, 08:43

Görüntüleme: 1,759 kez

Son güncelleme: 02 May '13, 09:08

powered by BitNami OSQA