Merhabalar,projede JTable kullanıyorum fakat örneğin indirme işlemini yaparken progressi, kalan zamanı vb şeyleri ancak üstüne tıkladığımda görebiliyorum.Observable classını kullandım.Ayrıca Download.java classında ve onu extend eden classlarda da:

 // Notify observers that this download's status has changed.
  public void stateChanged() {
    setChanged();
    notifyObservers();
  }

Gibi bir kod kullandım.

Table Model im şu şekilde:

import java.util.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
import downloadmanager.controller.DownloadManagerSystem;
import downloadmanager.model.Download;

 // This class manages the download table's data.
 class DownloadsTableModel extends AbstractTableModel
  implements Observer {

// These are the names for the table's columns.
private static final String[] columnNames = {"URL", "Name",
"Size", "Progress %","Status","Time Left","Transfer Rate","Date"};

// These are the classes for each column's values.
private static final Class[] columnClasses = {String.class,
String.class, String.class,JProgressBar.class, String.class,  
String.class,String.class,Date.class};

// Add a new download to the table.

public void addDownloadToTable(Download download) {

  download.addObserver(this);

  // Fire table row insertion notification to table.
  fireTableRowsInserted(getRowCount() - 1, getRowCount() - 1);
}

// Get a download for the specified row.
public Download getDownload(int row) {
  return (Download) DownloadManagerSystem.getArrayList().get(row);
}

// Remove a download from the list.
public void clearDownload(int row) {
  DownloadManagerSystem.getArrayList().remove(row);

  // Fire table row deletion notification to table.
  fireTableRowsDeleted(row, row);
}

// Get table's column count.
public int getColumnCount() {
  return columnNames.length;
}

// Get a column's name.
public String getColumnName(int col) {
  return columnNames[col];
}

// Get a column's class.
public Class getColumnClass(int col) {
  return columnClasses[col];
}

// Get table's row count.
public int getRowCount() {

  return DownloadManagerSystem.getArrayList().size();

}

// Get value for a specific row and column combination.
public Object getValueAt(int row, int col) {

  Download download = (Download)DownloadManagerSystem.getArrayList().get(row);
  switch (col) {
    case 0: // URL
      return download.getUrl();
    case 1: // Name
      return download.getName();
    case 2: // Size
      int size = download.getSize();
      return (size == -1) ? "" : Integer.toString(size);

    case 3: // Progress
       return new Float(download.getProgress());

    case 4://Status
      return Download.STATUSES[download.getStatus()];
    case 5: //TimeLeft
      return download.getTimeLeft();
    case 6://TransferRate
      return download.getSpeed();
    case 7:// Date
      return download.getDate();

  }
  return "";
}

/* Update is called when a Download notifies its
 observers of any changes */
public void update(Observable o, Object arg) {
  int index = DownloadManagerSystem.getArrayList().indexOf(o);

  // Fire table row update notification to table.
  fireTableRowsUpdated(index, index);
}
}

TableModelin objesini DownloadManagerViewda yaratıyorum ve Download listesi modelde tutuluyor , tablemodel var olan listeyi çağırıyorum.Ancak nedense update edilmiş bilgileri göremiyorum.Nedeni ne olabilir? Teşekkürler.

soruldu: 27 Nis '13, 02:41

ipek's gravatar image

ipek
226172025
cevap kabul oranı: 100%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,104
×16
×2

Soruldu: 27 Nis '13, 02:41

Görüntüleme: 519 kez

Son güncelleme: 27 Nis '13, 02:41

powered by BitNami OSQA