Android için çok sayıda buton olan bir projede , butonlara özellik vemek üzere(stroke, corners, pressed, default gibi) tek bir XML dosyasından yönetim yapabilir miyim? Yoksa her biri için ayrı xml dosylarımı oluşturmalıyım? Eğer her button için ayrı xml dosyaları oluşturulması gerekiyorsa bu performansa nasıl etki eder? Saygılarımla

soruldu: 27 Nis '13, 06:28

coder86's gravatar image

coder86
220233035
cevap kabul oranı: 0%

Cevaplarınız için çok teşekkürler.

(27 Nis '13, 09:00) coder86 coder86's gravatar image

Yeni bir Theme oluşturup bunu her Button'a uygulayabilirsiniz. CSS gibi.

permanent link

cevaplandı: 27 Nis '13, 06:58

murtaza's gravatar image

murtaza
981122535
cevap kabul oranı: 29%

Herbir buton için ayrı ayrı xml oluşturmak gerekmez. Bir xml de tanımladığın (stroke, corners, pressed, default gibi) özellikleri bütün butonlar için kullanabilirsin. Sadece farklı durumlar, style'lar için farklı xml yapmalısın. Kısaca eğer birden fazla butonun varsa ve bunların herbirinin stroke corners gibi özellikleri farklı ise o zaman herbiri için ayrı xml tanımlarsın.

permanent link

cevaplandı: 27 Nis '13, 07:01

KEYSAN's gravatar image

KEYSAN
126128
cevap kabul oranı: 33%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 27 Nis '13, 06:28

Görüntüleme: 631 kez

Son güncelleme: 06 May '13, 03:06

powered by BitNami OSQA