Managed Bean Kavramı nedir? Ne işe yarar? Bir iki cümle ile bilgilerinizi paylaşır mısınız?

alt text

soruldu: 26 Nis '12, 14:14

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 27 Nis '12, 09:04


Managed Bean'ler JavaServer Faces'da, uygulama versini depolayan, JavaBeans adlandırma konvansiyonuna uyan, public ve argümansız bir constructor'a sahip POJO(plain old java object)'lardır. Yaşam evreleri JSF IOC(Inversion Of Control) konteyneri tarafından yönetilir...

permanent link

cevaplandı: 27 Nis '12, 03:50

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

View(Arayüz) ile Model arasındaki haberleşmeyi sağlayan java class'larıdır. Bussiness logic denilen iş kurallarının, parametre kontrollerinin yapıldığı katman olarakta tanımlanabilir.

permanent link

cevaplandı: 26 Nis '12, 15:34

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k639100
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 26 Nis '12, 15:41

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282
×2

Soruldu: 26 Nis '12, 14:14

Görüntüleme: 2,423 kez

Son güncelleme: 27 Nis '12, 09:04

powered by BitNami OSQA