Telefonum 2.3.3 sürümüne sahip. Uygulamamı burada denediğim zaman sayfaların başlıkları geliyor.Fakat ben burdaki örnekteki gibi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milyoner.akocak#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLm1pbHlvbmVyLmFrb2NhayJd sayfa başlıkları yok etmek istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

soruldu: 29 Nis '13, 09:43

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%


Activity'de onCreate() içinde super.onCreate(savedInstanceState); satırından sonra requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); bu satırı ekleyin.

permanent link

cevaplandı: 29 Nis '13, 12:17

OguzOzkeroglu's gravatar image

OguzOzkeroglu
2.5k32939
cevap kabul oranı: 40%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 29 Nis '13, 09:43

Görüntüleme: 512 kez

Son güncelleme: 29 Nis '13, 12:17

powered by BitNami OSQA