Windows 8 uygulamamda, Grid Container ı içersinde gridview var. Bunun içersinde de her bir item için radioGroup lar var. Bunlar içersindeki radiobuttonların işaretli olanlarını nasıl alabilirim?

Bu kod sadece bir grid içersinde radioGroup olduğunda işe yarıyor

var countt = VisualTreeHelper.GetChildrenCount(grdSorular);
      for (int i = 0; i < countt; i++)
      {
        var childVisual = (FrameworkElement)VisualTreeHelper.GetChild(grdSorular, i);
        if (childVisual is RadioButton)
        {
          var radioButton = childVisual as RadioButton;
          if ((bool)radioButton.IsChecked)
          {
            //islemler
          }
        }
      }

soruldu: 05 May '13, 00:58

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

değiştirildi: 05 May '13, 02:59

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×12
×6

Soruldu: 05 May '13, 00:58

Görüntüleme: 418 kez

Son güncelleme: 05 May '13, 02:59

powered by BitNami OSQA