Merhaba.Aşağıdakı gibi bir list var:

<input list="browsers" name="browser">
<datalist id="browsers">
 <option value="Internet Explorer">
 <option value="Firefox">
 <option value="Chrome">
 <option value="Opera">
 <option value="Safari">
</datalist>

input-da yazı yazdığımız zaman başdan sona doğru arama yapıyor."Chr" yazarsam "Chrome" gelir eğer "hr" yazarsam hiç bir sonuç gelmez.Yani içde arama yapmasını istiyorum.Bunun için ne yapa bilirim? Teşekkürler

soruldu: 08 May '13, 06:59

Serxan's gravatar image

Serxan
51692106107
cevap kabul oranı: 46%


<label for="f_name">Ad: </label><input id="f_name" name="f_name" type="text" list="fnamelist" />
<datalist id="fnamelist">
  <option value="Turgay">
  <option value="Serkan">
  <option value="Merve">
  <option value="Gerard">
  <option value="Faruk">
</datalist>

Değerlerde arama yapmak için;

Kaynak1

Alternatif;

Kaynaktaki link işinizi görecektir. jQuery küütphanesinin autocomplete metodunu datalist bileşenine entegre etmişler.

Kaynak

permanent link

cevaplandı: 08 May '13, 07:25

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k639100
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 08 May '13, 07:43

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×23
×2

Soruldu: 08 May '13, 06:59

Görüntüleme: 762 kez

Son güncelleme: 08 May '13, 07:43

powered by BitNami OSQA