Postback ve none-postback nedir? Ne işe yarar? Bilgi ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız?

soruldu: 27 Nis '12, 04:22

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%


Postback ve non-postback kavramları, görünümün tekrar elde edilmesi ya da yeni oluşturulmasıyla ilgilidir.

Bir kullanıcı, bir JSF uygulamasından bir sayfa talep ettiğinde, bu talep ilk defa gerçekleşiyorsa, bir başka değiş ile uygulama bu kullanıcı için ilk defa koşmaya başlamışsa, işte bu yeni talebin adıdır non-postback.

Arka planda akan sürece kısaca şöyledir: Söz konusu bu talebi Faces Controller işler. Faces Controller bir Faces Context örneği oluşturur ve JSF yaşam döngüsünü başlatır. JSF yaşam döngüsünün birinci evresi olan Restore View, bu talep için boş bir görünüm, bileşen ağacı oluşturur ve bunu Faces Context'te depolar. Ortada dönüştürülecek, geçerlilik denetimi yapılacak bir veri olmadığından, bu aşamada Render Response evresine geçilir ve görünüm render edilir.

Aynı kullanıcının bir sonraki talebinde yine JSF yaşam döngüsünün birinci evresi Restore View'in içine düşülür. İşte bu anda daha önce Faces Context'te depolanmış görünüm tekrar elde edilir ve JSF yaşam döngüsünün diğer evrelerine geçilir. İşte bu ikinci istek postback olarak adlandırılır...

permanent link

cevaplandı: 28 Nis '12, 04:21

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×281
×1
×1

Soruldu: 27 Nis '12, 04:22

Görüntüleme: 1,159 kez

Son güncelleme: 28 Nis '12, 04:21

powered by BitNami OSQA