Selam,

Uygulama sunucusu olarak Tomcat 7.0.21 kullanıyoruz. Geçtiimiz haftadan bu yana farklı rastgele zamanlarda Tomcat kapanıyor ve bin klasörü altına hs_err_pid4528.log gibi dosyalar oluşturuyor.

Daha önce bu tür bir hatayla karşılaşan var mıdır?

Teşekkürler. Beslan

Dosyalarda dikkatimizi çeken 2 kısım var.

<code>

JRE version: 7.0_21-b11
Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (23.21-b01 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
Problematic frame:
C [zip.dll+0x5794] ZIP_Open+0x1690

ve

Stack: [0x0000000028830000,0x0000000028930000], sp=0x000000002892d430, free space=1013k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [zip.dll+0x5794] ZIP_Open+0x1690

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J java.util.zip.Deflater.deflateBytes(J[BIII)I
J java.util.zip.GZIPOutputStream.finish()V
j org.apache.coyote.http11.filters.FlushableGZIPOutputStream.finish()V+9
j org.apache.coyote.http11.filters.GzipOutputFilter.end()J+26
J org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.action(Lorg/apache/coyote/ActionCode;Ljava/lang/Object;)V
J org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.close()V
j org.apache.catalina.connector.CoyoteOutputStream.close()V+4
j sun.nio.cs.StreamEncoder.implClose()V+110
j sun.nio.cs.StreamEncoder.close()V+18
j java.io.OutputStreamWriter.close()V+4
j java.io.BufferedWriter.close()V+25
j java.io.PrintWriter.close()V+21
j com.vaadin.terminal.gwt.server.AbstractCommunicationManager.paintAfterVariableChanges(Lcom/vaadin/terminal/gwt/server/AbstractCommunicationManager$Request;Lcom/vaadin/terminal/gwt/server/AbstractCommunicationManager$Response;Lcom/vaadin/terminal/gwt/server/AbstractCommunicationManager$Callback;ZLjava/io/PrintWriter;Lcom/vaadin/ui/Window;Z)V+195
j com.vaadin.terminal.gwt.server.AbstractCommunicationManager.doHandleUidlRequest(Lcom/vaadin/terminal/gwt/server/AbstractCommunicationManager$Request;Lcom/vaadin/terminal/gwt/server/AbstractCommunicationManager$Response;Lcom/vaadin/terminal/gwt/server/AbstractCommunicationManager$Callback;Lcom/vaadin/ui/Window;)V+359
j com.vaadin.terminal.gwt.server.CommunicationManager.handleUidlRequest(Ljavax/servlet/http/HttpServletRequest;Ljavax/servlet/http/HttpServletResponse;Lcom/vaadin/terminal/gwt/server/AbstractApplicationServlet;Lcom/vaadin/ui/Window;)V+37
j com.vaadin.terminal.gwt.server.AbstractApplicationServlet.service(Ljavax/servlet/http/HttpServletRequest;Ljavax/servlet/http/HttpServletResponse;)V+771
J org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
J org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
J org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V
J org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
J org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V
J org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(Lorg/springframework/security/web/FilterInvocation;)V+87
j org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+15
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+17
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+294
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+148
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+17
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+32
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+28
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.jasig.cas.client.session.SingleSignOutFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+328
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
J org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
J org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+165
J org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+148
j org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(Ljavax/servlet/Filter;Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+5
j org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;Ljavax/servlet/FilterChain;)V+71
J org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
J org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(Ljavax/servlet/ServletRequest;Ljavax/servlet/ServletResponse;)V
j org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(Lorg/apache/catalina/connector/Request;Lorg/apache/catalina/connector/Response;)V+780
j org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(Lorg/apache/catalina/connector/Request;Lorg/apache/catalina/connector/Response;)V+278
j org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(Lorg/apache/catalina/connector/Request;Lorg/apache/catalina/connector/Response;)V+363
j org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(Lorg/apache/catalina/connector/Request;Lorg/apache/catalina/connector/Response;)V+142
j org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(Lorg/apache/catalina/connector/Request;Lorg/apache/catalina/connector/Response;)V+6
j org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(Lorg/apache/catalina/connector/Request;Lorg/apache/catalina/connector/Response;)V+6
j org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(Lorg/apache/catalina/connector/Request;Lorg/apache/catalina/connector/Response;)V+71
j org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(Lorg/apache/coyote/Request;Lorg/apache/coyote/Response;)V+196
J org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(Lorg/apache/tomcat/util/net/SocketWrapper;)Lorg/apache/tomcat/util/net/AbstractEndpoint$Handler$SocketState;
j org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(Lorg/apache/tomcat/util/net/SocketWrapper;Lorg/apache/tomcat/util/net/SocketStatus;)Lorg/apache/tomcat/util/net/AbstractEndpoint$Handler$SocketState;+124
J java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Ljava/util/concurrent/ThreadPoolExecutor$Worker;)V
j java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run()V+5
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub

</code>

soruldu: 09 May '13, 10:40

besc's gravatar image

besc
60227
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 10 May '13, 04:35

MDemir's gravatar image

MDemir
2.1k173445

Merhaba,

hatanin nerden kayanaklandigini göre bilmemiz icin hs_err_pid4528.log file i gerekir. Anlasilan su ki, sizin JVMiniz kapanmis. Bunun nedeni de hs_err_** file in icinde yazar.

Selamlar

(10 May '13, 04:45) mahmut_can ♦ mahmut_can's gravatar image

Servlet, uygulama sunucusunun kurtaramayacağı şekilde hataya düşüyor. Uygulamanın loglama mekanizması varsa logları göndermen daha iyi fikir yürütmemizi sağlar. Eğer yoksa Tomcat console logları tomcat tarafından bir log içerisinde tutuluyor olmalı. Orada aldığın exception ve stack trace daha net görülür.

(17 May '13, 01:03) erencan erencan's gravatar image

 java.util.zip.GZIPOutputStream

Tomcat neden gzip kullanır? Ya bir zipli kaynağa erişmeye çalışıyor, ya da http gzip compression yapmaya çalışıyor.

Şimdilik sunucunun sıkıştırmasını kapatıp deneyin, tahminimce sorun çıkmayacak. Başka bir gelişme olursa burayı güncellerim.

Güncelleme: Tomcat sürümünüzü güncel tutarsanız sorun çözülebilir. Örneğin geçen ağustosta GZip ile ilgili bug düzeltmesine gidilmiş.

permanent link

cevaplandı: 09 May '13, 11:20

nurettin's gravatar image

nurettin
2.2k2441
cevap kabul oranı: 14%

değiştirildi: 09 May '13, 11:31

Verdiğim linkte ya da başka yerde eski bir JDK hatasını tomcat için zlib yerine farklı kütüphane kullanarak çözümlemiş olabilirler.

(10 May '13, 05:32) nurettin nurettin's gravatar image

JDK/JRE versiyonunda bug olabilir. Yeni bir versiyonu deneyin derim.

permanent link

cevaplandı: 10 May '13, 05:04

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

değiştirildi: 10 May '13, 05:05

Bu ihtimali elemek için JDK yı güncelledik Özcan Hocam.

(10 May '13, 05:40) besc besc's gravatar image

Degisiklik var mi?

(16 May '13, 02:36) özcanacar ♦♦ %C3%B6zcanacar's gravatar image

Sıkıştırmayı kapattık şimdilik. Fakat JDK 7 ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. JDK 6 da bu sorunla karşılaşmamıştık.

(16 May '13, 04:11) besc besc's gravatar image

Eğer uygulama compile ediyor ve ayağa kalkıyorsa sorunun JDKda olduğunu sanmıyorum. Bir küçük ihtimal Servlet versiyonunda olabilir.

(17 May '13, 00:58) erencan erencan's gravatar image

Aslında Tomcat versiyonu değiştirmedik sadece JDK değişti. Değişmeyen servlet versiyonu ile yeni JDK arasında mı sorun olabilir diyorsunuz?

(17 May '13, 03:12) besc besc's gravatar image

Eğer uygulama compile ediyor ve ayağa kalkıyorsa sorunun JDKda olduğunu sanmıyorum

Bu runtime da olusan bir hata. Uygulama derlense ve ayaga kalsa da hata JDK/JRE bünyesinde ya da kullanilan 3rd party bir aracta olabilir.

(17 May '13, 14:56) özcanacar ♦♦ %C3%B6zcanacar's gravatar image
6 yorumdan 5 tanesi gösteriliyor hepsini göster
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×47

Soruldu: 09 May '13, 10:40

Görüntüleme: 1,174 kez

Son güncelleme: 17 May '13, 14:56

powered by BitNami OSQA