CDI ne için kullanilir?

soruldu: 29 Nis '12, 12:32

murad_qeribzadeh's gravatar image

murad_qeribzadeh
31346
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 29 Nis '12, 13:49

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Soru biraz kapalı geldi bana. Daha doğrusu soru başlığı ile soru metni farklı anlamlara geliyor.

Soru "JSF'de CDI işlemi nasıl gerçekleştirilir" mi?

Yoksa "JSF'de de CDI terimi ne için kullanılır" mı?

Birinci sorunun cevabı, javax.inject paketi altında yer alan anotasyonlarla bağımlılıkların enjeksiyonu işleminin gerçekleştirilebilineceğidir.

JavaEE implementasyonu olan bir app server(GlassFish, Websphere, Weblogic vb) kullanıyorsanız, CDI kullanımı için bağımlılıklar sadedinde yapmanız gereken bir işlem yoktur, Tomcat vb bir servlet konteyner kullandığınızda ise, JSR-299 şartnamesinin referans implementasyonu Weld Archetype'ı ya da diğer bir uygulayıcıyı(örn OpenWebBeans) projenize dahil etmelisiniz.

CDI ve Weld için daha önce sorulmuş bir soruya verdiğim şu cevaba, orada paylaşılan örneğin bağlantısına bakabilirsiniz: http://www.btsoru.com/questions/397/java-dependency-injection-nasl-yaplr/403

Kastolunan ikinci şıktaki soru ise, bu biraz yanlış bir soru olmuş. CDI JSF'de de CDI'dır, Wicket'da da, bir başka framework'de de. Bir başka değiş ile CDI, framework'lerden bağımsız bir konudur...

permanent link

cevaplandı: 29 Nis '12, 16:23

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×281
×7

Soruldu: 29 Nis '12, 12:32

Görüntüleme: 942 kez

Son güncelleme: 29 Nis '12, 16:23

powered by BitNami OSQA