Android ekranımda bir tane imageButton kullanıyorum. Buna tıklayınca belli işlem yapıyorum ve resmini değiştiriyorum. Daha sonra bu imageButtona tıklanıldığında herhangi bir işlem yaptırmak istemiyorum. Bunu nasıl sağlayabilirim?

soruldu: 25 May '13, 15:03

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%


Button butonum = (Button) findViewById(R.id.butonum)'dan sonra tıklama işlemini yaptırdığın kod bloğunda en son

butonum.setEnabled(false)

diyerek butonu pasif yapabilirsin.

permanent link

cevaplandı: 25 May '13, 15:07

lastarabos's gravatar image

lastarabos
1.8k122742
cevap kabul oranı: 29%

değiştirildi: 25 May '13, 15:08

1

nacizane öneri: button view'dan türer, enable özelliği den bu üst sınıftan gelir, dolayısıyla findViewById metodundan dönen view'ı button'a cast etmeye gerek yok: findViewById(R.id.btn1).setEnabled(false) :]

(26 May '13, 03:32) gturedi gturedi's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 25 May '13, 15:03

Görüntüleme: 431 kez

Son güncelleme: 26 May '13, 03:32

powered by BitNami OSQA