Merhabalar. Android ile çevredeki bluetooth cihazlarını bulup, bulunan cihazlardan seçilen birinin bluetooth rssi değerlerini gösteren bir uygulama yapmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

soruldu: 28 May '13, 05:37

mc44's gravatar image

mc44
1.1k222732
cevap kabul oranı: 42%

değiştirildi: 28 May '13, 05:38


permanent link

cevaplandı: 30 May '13, 11:27

mahmutberker's gravatar image

mahmutberker
11
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×1

Soruldu: 28 May '13, 05:37

Görüntüleme: 742 kez

Son güncelleme: 30 May '13, 11:27

powered by BitNami OSQA