Merhaba, Socket programlama ile android tarafından gönderdiğim byteleri C# tarafında binaryreader ile okutuyorum ancak doğru sonuç vermiyor acaba nerede hata yapıyorum ?

Android Client Socket ( Gönderen )

String veri = "abc";
ByteArrayOutputStream brt = new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream wrt = new DataOutputStream(brt);
wrt.writeByte(islem.Index);
wrt.writeInt(55);
wrt.writeUTF(veri);
wrt.writeInt(292000);
wrt.write(new byte[]{ 01 , 02 , 03 , 04 });
wrt.writeLong(500000);
wrt.write("\\n".getBytes());
wrt.flush();
WSocket.SendByte(brt.toByteArray());

brt.toByteArray() Çıktısı :

BYTE ARRAY : 19 0 0 0 55 0 3 97 98 99 0 4 116 -96 1 2 3 4 0 0 0 0 0 7 -95 32 10

C# Server

Gelen byte :

BYTE ARRAY : 19 0 0 0 55 0 3 97 98 99 0 4 116 160 1 2 3 4 0 0 0 0 0 7 161 32 10

  Stream stream = new MemoryStream(bts);
  BinaryReader rdr = new BinaryReader(stream);
  byte byte_islem = rdr.ReadByte();
  int int_test = rdr.ReadInt32();
  string str_test = rdr.ReadString();
  int avatar_uzunluk = rdr.ReadInt32();
  byte[] byt_list = rdr.ReadBytes(4);
  int kapak_uzunluk = rdr.ReadInt32();
  rdr.Close();

byte_islem : 19 // doğru
int_test : 922746880 // yanlış
str_test : "" // yanlış
avatar_uzunluk : 1667391747 // yanlış
byt_list : 0,4,116,160 // yanlış
kapak_uzunluk : 67305985 // yanlış

Gelen ve giden bytelere dikkat ederseniz android tarafından byteler - olarak çıkmış 2 yerde , c# tarafında ise bu byteler + haline çevrilmiş sanırım. Yinede hatalı olan ilk byte 14. sırada yani ilk byte_islem, int_test ve str_test in doğru sonuç vermesi gerekirken onlarda hatalı sonuç çıkarıyor.

soruldu: 29 May '13, 15:40

WurucU's gravatar image

WurucU
1222
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 30 May '13, 02:10

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

web service kullanmayı denesen socket yerine ?

(30 May '13, 09:09) gturedi gturedi's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×10

Soruldu: 29 May '13, 15:40

Görüntüleme: 892 kez

Son güncelleme: 30 May '13, 09:09

powered by BitNami OSQA