Sorudaki gibi bir örnekte üstteki combobox a göre içeriği değişecek şekilde comboboxları nasıl oluşturabilirim?

soruldu: 31 May '13, 16:36

pomocu's gravatar image

pomocu
1111
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 07 Ağu '13, 09:29

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Şu örneği incele, istediğin bir örnekle tanıtılmış.

Dependent Combobox

permanent link

cevaplandı: 31 May '13, 17:57

O%C4%9Fuz%20%C3%87elikdemir's gravatar image

Oğuz Çelikdemir
2.0k52234
cevap kabul oranı: 13%

değiştirildi: 31 May '13, 17:57

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×240
×149

Soruldu: 31 May '13, 16:36

Görüntüleme: 1,966 kez

Son güncelleme: 07 Ağu '13, 09:29

powered by BitNami OSQA