Basit bir soru sormak istiyorum. Mysql tablosunda (Kişi isimli bir tablo olsun) bir sütun var 0 veya 1 oluyor yani evet ve hayır anlamında. Ben bir sorguda (bu sütunun adı "evli" olsun mesela) evli olanlar 1 değil de string olarak 'Evet' döndürmesini ve 0 değil de 'Bekar' döndürmesini nasıl sağlayabilirim?

soruldu: 06 Haz '13, 01:00

numankaraaslan's gravatar image

numankaraaslan
1.8k253749
cevap kabul oranı: 19%


SELECT IF( evli = 1, 'Evet', 'Hayır' ) AS evli 
FROM uyeler
permanent link

cevaplandı: 06 Haz '13, 01:45

H%C4%B1d%C4%B1r's gravatar image

Hıdır
5612
cevap kabul oranı: 50%

değiştirildi: 06 Haz '13, 07:01

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288

select adi, soyadi, (case when (evli == 1) then 'Evli' else 'Bekar' end) as evli_mi from kisiler;

permanent link

cevaplandı: 06 Haz '13, 01:44

mceliksoy's gravatar image

mceliksoy ♦
6.5k84988
cevap kabul oranı: 25%

teşekkürler.

(06 Haz '13, 01:54) numankaraaslan numankaraaslan's gravatar image

Bence veritabanındaki değeri fonksiyona gönderip kontrol ettirmelisin

public String evli(int status){

    if (status == 1)
      return "Evet";
    else
      return "Bekar";

  }
permanent link

cevaplandı: 06 Haz '13, 01:07

MDemir's gravatar image

MDemir
2.1k173445
cevap kabul oranı: 24%

değiştirildi: 06 Haz '13, 01:12

Select if yapısı kullanılabilir:

SELECT IF(medeni=1,'Evli','Bekar') AS medeni_durum,medeni FROM Kisi

veya Case yapısı:

SELECT Ad, Soyad, CASE medeni
        WHEN '1' THEN 'Evli'
        WHEN '0' THEN 'Bekar'
        END as medeni_durum
 FROM Kisi
permanent link

cevaplandı: 06 Haz '13, 01:52

mhkoca60's gravatar image

mhkoca60
1.8k264554
cevap kabul oranı: 15%

Ben kodu hazırlayana kadar 2 kişi daha yazmış :)

(06 Haz '13, 01:53) mhkoca60 mhkoca60's gravatar image

Teşekkürler. Bir cevabı kabul edebileceğim için önce yazılanı kabul ettim.

(06 Haz '13, 01:54) numankaraaslan numankaraaslan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×155

Soruldu: 06 Haz '13, 01:00

Görüntüleme: 1,103 kez

Son güncelleme: 06 Haz '13, 07:01

powered by BitNami OSQA