aynı screende birden fazla collectionviewim var bunları nasıl yönetebilirim

soruldu: 12 Haz '13, 07:01

sezgindemir's gravatar image

sezgindemir
16223
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 13 Tem '13, 01:18

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Açıkçası delegate metodlarına baktığımda çok ta aynı view controller içerisinde iki collectionview yapmak mantıklı gözükmüyor.

onun yernie her bir collectionview 'ı kendine ait bir view içerisinde koymak (tabiki o view larda o collectionların delegate ları olarak ayarlanacak), sonra bu viewları da bunların tutulduğu başka bir ana view'a eklemek..

Yani özetlemek gerekirse:

1- içerisinde collectionview ve ilgili delegate metodlarının olduğu bir view oluşturmalısın. ekleyecen collection viewları bu view'dan instance olarak alacaksın.

2- bu oluşturduğun viewların yerleştirileceği bir ana view oluşturmalısın. Bu ana view collectionview ların çokluğuna göre bir scrollview olabilir, hatta çok sayıda varsa uitableview hücrelerinin herbirini bile bir collectionview yapabilirsin.

Sorunda çok detaya girmediğin ve çok kısa sorduğun için ancak bu kadar cevaplayabiliyorum.

permanent link

cevaplandı: 13 Haz '13, 15:05

dreampowder's gravatar image

dreampowder
3.3k112849
cevap kabul oranı: 23%

değiştirildi: 13 Haz '13, 15:06

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×45
×12
×9

Soruldu: 12 Haz '13, 07:01

Görüntüleme: 683 kez

Son güncelleme: 13 Tem '13, 01:18

powered by BitNami OSQA