JSF , JPA ,EJB ve Primafaces kullanrak geliştirmeye çalıştığım projede bu hatayı alıyorum.Register Page sayfamda email alanı girildikten sonra database de daha öncesinde bu email ait veri varmı yokmu onu kontrol etmeye çalışşıyorum fakat bir türlü hatayı çözemedim.Bu teknolojilere daha yeniyim ve geliştirmek için böyle bir proje yapmaya başladım.Örnek kodlar asağıdaki gibidir. Oluşturduğum yapı ile ilgili eliştiride de bulunursanız sevinirim.

@Entity
@Table(name = "Hesap_Tbl")
@NamedQuery(name = "mailkontrol",query = "SELECT m From Hesap m WHERE m.kulEmail=:mail")
public class Hesap implements Serializable{
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
private Integer hesapId;

@Column(name = "ad",nullable = false)
private String kulAd;

 @Column(name = "sif",nullable = false)
private String kulSif;
 @Transient
private String tekkulSif;
 @Column(name = "mail",nullable = false)
private String kulEmail;
 @Column(name = "seviye",nullable = false)
private Integer menuSeviye;
  @Column(name = "soru",nullable = false)
private String gizliSoru;
  @Column(name = "cevap",nullable = false)
private String gizliCevap;

@Column(name = "otarih",nullable = false)
private String hesapOlusturmaTarih;

@OneToOne(cascade= CascadeType.PERSIST)
@JoinColumn(name = "hesap_fk")
private Musteri musteri;
@Transient
private boolean Onay;

@Stateless
public class HesapEjb {

 @PersistenceContext(unitName="MobilyaWeb-JPA")
 private EntityManager em;

 public void hesapEkle(Hesap hesap){
   em.persist(hesap);
 }
 public Hesap mailKontrol(String mail){
   TypedQuery<Hesap> sorgu = em.createNamedQuery("mailkontrol", Hesap.class).setParameter("mail",mail);
   System.out.println(sorgu.toString());
   return  sorgu.getSingleResult();
 }

soruldu: 20 Haz '13, 09:42

jackk's gravatar image

jackk
5422417
cevap kabul oranı: 4%

değiştirildi: 07 Ağu '13, 09:09

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Hatanin tümünü yollar misin?

(21 Haz '13, 02:03) mahmut_can ♦ mahmut_can's gravatar image

Hata ClassCastException,

Caused by: java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to com.jackk.mobilyawebss.entity.Hesap

buyuk ihtimalle view uzerinden bir hesap entity objesi sectiriyorsun ve entity'e casting yapmiyorsun, eger bir hesap sectiriyorsan client'dan gelen degeri entity'e convert etmen gerekiyor. JSF 2 Converter icin javax.faces.convert.Converter interface kullanimina bakabilirsin.

Yine de xhtml dosyalarini gormeden kesin cevap vermek zor.

permanent link

cevaplandı: 21 Haz '13, 05:19

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190
cevap kabul oranı: 36%

Söylediğin gibi halletim usta gözümden kaçmış.

(21 Haz '13, 12:25) jackk jackk's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×281
×86
×28

Soruldu: 20 Haz '13, 09:42

Görüntüleme: 806 kez

Son güncelleme: 07 Ağu '13, 09:09

powered by BitNami OSQA