Merhaba. Projemde Datetime tipinde olan startdate ve enddate isimli verilerim "/Date(1370379600000)/" şeklinde listeleniyor. Model katmanımda şu şekilde :

  [DataType(DataType.Date)]
  [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:dd/MM/yyy}", ApplyFormatInEditMode= true)]
  [DisplayName("Başlangıç Tarihi")]
  public Nullable<system.datetime> StartDate { get; set; }

Controller Katmanımdaki GetPrcing methodum :

   public ActionResult GetPricings(int page, int rows, string sort =  
   "sno", string order = "asc")
   {
     // parametre olarak alınan kriterlere göre 
     // şubeler çekiliyor. select new ile çekmemizin
     // sebebi circular refrence hatası almamak için.
     var pricings = db.Pricing;
     var result = pricings.Select(x => new
      {
        sno = x.sno,
        StartDate = x.StartDate.Value,
        EndDate = x.EndDate.Value,
        Price1 = x.Price1,
        Price2 = x.Price2,
        Price3 = x.Price3,

      }).OrderBy(sort + " " + order)
      .ToList();

     return Json(result, JsonRequestBehavior.AllowGet);
   }

Index.cshtml:

 <script type="text/javascript">
 $(document).ready(function () {
$('#data_grid').datagrid({
  url: '@Url.Action("GetPricings", "Pricing")',
  singleSelect: true,
  pagination: "true",
  toolbar: toolbar,
  columns: [[
{ field: 'sno', title: 'Id', sortable: 'true' },
{ field: 'StartDate', title: 'Başlangıç Tarihi', sortable: 'true' },
{ field: 'EndDate', title: 'Bitiş Tarihi', sortable: 'true' },
{ field: 'Recipe', title: 'Tarife', sortable: 'true' },
{ field: 'Price1', title: 'Birim Fiyat 1', width: 200 },
{ field: 'Price2', title: 'Birim Fiyat 2' },
{ field: 'Price3', title: 'Birim Fiyat 3', align: 'right', sortable: 'true' },

{
  field: 'edit', title: 'Düzenle',
  formatter: function (value, row, index) {
    return '<a href="@Url.Action("Edit", "Pricing")?id=' + row.sno + '"><img src="../Content/EasyUI/themes/icons/pencil.png" /></a>';
  }
},
{
  field: 'detail', title: 'Detay',
  formatter: function (value, row, index) {
    return '<a href="@Url.Action("Details", "Pricing")?id=' + row.sno + '"><img src="../Content/EasyUI/themes/icons/search.png" /></a>';
  }
},
{
  field: 'delete', title: 'Sil',
  formatter: function (value, row, index) {
    return '<a href="@Url.Action("Delete", "Pricing")?id=' + row.sno + '"><img src="../Content/EasyUI/themes/icons/edit_remove.png" /></a>';
  }
}
  ]]
});

}); Yardımcı olursanız sevinirim

soruldu: 27 Haz '13, 05:00

mustafaalkan64's gravatar image

mustafaalkan64
35191220
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 13 Tem '13, 00:57

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Kardeş senin dediğin uygulamanın aynısını yaptım fakat öyle bir hata vermiyor. tabi kullandığın javascript (datagrid için)eklentisini bilemem belki field oluştururken datatype gibi bir özellik vermelisin.Ben daha önce telerik kendo uı kullandım onda öğle bir yapı vardı ve yahut projeyi debug modunda çalıştır ve tek veri çek. sonra verinin içeriğine bak result değerinde date formatı nasıl geliyor diye. en azından sorunun hangi kısımdan meydana geldiğini öğrenirsin.

permanent link

cevaplandı: 27 Haz '13, 19:50

jacksparrow47's gravatar image

jacksparrow47
931152332
cevap kabul oranı: 27%

Debug modunda çalıştırdım kontrol ettim controllerdaki metotdan viewa gönderilen date tipindeki veriler doğru formatta json ile gönderiliyor. Sanırım view sayfamda şu fieldda :

 { field: 'StartDate', title: 'Başlangıç Tarihi', sortable: 'true' },

istediğim formata çeviremiyor. Model kısmında dataformatstring attiribute sini doğru tanımladım ama neden olduğunu anlamadım hala

(28 Haz '13, 01:14) mustafaalkan64 mustafaalkan64's gravatar image

eğer kullandığın javascript kütüphanesi kendo ui gibi bir framework ise datetime tipindeki field için template: '#= kendo.toString(StartDate,"dd MMMM yyyy") #' propertisini tanımla. javascript framework'u senin modele geçmiyor. o sadece gelen veriyi değerlendiriyor.Tabi kendi propertylerine göre. tam olarak hangi javascript kütüphanesini kullandın söyleyebilirsen daha yardımcı olurum inş.

(28 Haz '13, 03:35) jacksparrow47 jacksparrow47's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×83
×3

Soruldu: 27 Haz '13, 05:00

Görüntüleme: 1,247 kez

Son güncelleme: 13 Tem '13, 00:57

powered by BitNami OSQA