Htanın olduğu kod satırı:

twitter.Channel.Send(twitter.PrepareRequestUserAuthorization(oAuthUrl, null, null));

Kod bloğu:

public ActionResult TwitterLogin()
  {
  var twitter = new WebConsumer(TwitterConsumer.ServiceDescription, this.TokenManager);

  var oAuthUrl = new Uri(Request.Url.Scheme + "://" + Request.Url.Authority + "/Home/OAuth");

  twitter.Channel.Send(twitter.PrepareRequestUserAuthorization(oAuthUrl, null, null));

  return null;
}

soruldu: 29 Haz '13, 08:04

turgayozgur's gravatar image

turgayozgur
126138
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 07 Ağu '13, 07:17

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


ÇÖZÜLDÜ!

Sorun ServiceDescription ayarlarının tanımlanmamış olmasından kaynaklanıyormuş. TwitterConsumer.ServiceDescription yerine aşağıda tanımını yaptığım ServiceProviderDescription nesnesini yerleştirmeliyiz.


ServiceProviderDescription providerDescription = new ServiceProviderDescription
  {
    RequestTokenEndpoint = new MessageReceivingEndpoint(
      "https://api.twitter.com/oauth/request_token",
      HttpDeliveryMethods.PostRequest),
    UserAuthorizationEndpoint = new MessageReceivingEndpoint(
      "https://api.twitter.com/oauth/authorize",
      HttpDeliveryMethods.GetRequest),
    AccessTokenEndpoint = new MessageReceivingEndpoint(
      "https://api.twitter.com/oauth/access_token",
      HttpDeliveryMethods.GetRequest),
    TamperProtectionElements = new ITamperProtectionChannelBindingElement[] 
      {
        new HmacSha1SigningBindingElement()
      }
  };
permanent link

cevaplandı: 30 Haz '13, 01:35

turgayozgur's gravatar image

turgayozgur
126138
cevap kabul oranı: 25%

cevabınızı çözüm olarak işaretleyip, soruyu kapatınız lütfen.

(30 Haz '13, 05:13) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Cevabı çözüm olarak işaretledim. Soruyu nasıl kapatabilirim acaba?

(30 Haz '13, 05:16) turgayozgur turgayozgur's gravatar image
1

çözüm olarak işaretlemeniz yeterli, soru olarak kalmaması amacıyla yazılmış ikinci tümcem.

(30 Haz '13, 05:36) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×13

Soruldu: 29 Haz '13, 08:04

Görüntüleme: 1,208 kez

Son güncelleme: 07 Ağu '13, 07:17

powered by BitNami OSQA