JNDI ile Set Active Directory Password(Replace unicodePwd) yapmaya çalışıyorum ve server ile olan bağlantının en az 128 bit şifrelenmiş olması gerekliliği ile karşılaştım. Bağlanmaya çalıştığım server'ın SSL portu kapalı olduğu için, bağlantıyı GSSAPI kullanarak yapmaya çalışıyorum. GSSAPI hakkında bir çok şeye bakmama rağmen be olduğu ve Java ile nasıl kullanıldığı hakkında kafamda net bir şey oluşmadı. Yardımcı olabilir misiniz?

soruldu: 03 Tem '13, 08:55

batuhanc's gravatar image

batuhanc
1019914
cevap kabul oranı: 25%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×4
×4
×2
×1
×1

Soruldu: 03 Tem '13, 08:55

Görüntüleme: 539 kez

Son güncelleme: 03 Tem '13, 08:55

powered by BitNami OSQA