Spring 3 schedule ile beraber hibernate kullandığımda schedule farklı bir context kullanıyor dolayısıyla hiç ölmeyen sessionlar oluşuyor. Kendi context imde limit verdiğim için limit dolduğunda hibernate var olan session lardan birini öldürüp yoluna devam ediyor ancak schedule kullandığım zaman farklı bir context kullandığını farkettim dolayısıyla benim mudahale edemediğim sessionlar oluşuyor ve mysql de connection ları öldürsem bile işe yaramıyor session sonlanmıyor tek çare tomcat i restart etmek oluyor. Bu durumu nasıl çözebilirim.

Schedule ın aynı context i kullanmasını nasıl sağlayabilirim ya da oradaki sessionları nasıl yönebilirim?

teşekkürler.

soruldu: 03 May '12, 04:03

kam's gravatar image

kam
1.3k82032
cevap kabul oranı: 16%

değiştirildi: 03 May '12, 04:04


Ayrı bir component içinde transactional anotasyonuyla birlikte kullanıldığında problem çözülmektedir.

permanent link

cevaplandı: 15 May '12, 02:29

kam's gravatar image

kam
1.3k82032
cevap kabul oranı: 16%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130
×111
×2

Soruldu: 03 May '12, 04:03

Görüntüleme: 688 kez

Son güncelleme: 15 May '12, 02:29

powered by BitNami OSQA