--HATA KODU--

log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.hibernate.cfg.annotations.Version).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
java.lang.Exception: Kayıt eklenemedi.
  at com.test.Em_conf.ekle(Em_conf.java:43)
  at com.test.T_main.main(T_main.java:9)
Caused by: javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: Could not execute JDBC batch update
  at org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl.throwPersistenceException(AbstractEntityManagerImpl.java:614)
  at org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl.flush(AbstractEntityManagerImpl.java:307)
  at com.test.Em_conf.ekle(Em_conf.java:40)
  ... 1 more
Caused by: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: Could not execute JDBC batch update
  at org.hibernate.exception.SQLStateConverter.convert(SQLStateConverter.java:90)
  at org.hibernate.exception.JDBCExceptionHelper.convert(JDBCExceptionHelper.java:66)
  at org.hibernate.jdbc.AbstractBatcher.executeBatch(AbstractBatcher.java:275)
  at org.hibernate.engine.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:266)
  at org.hibernate.engine.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:167)
  at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.performExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:321)
  at org.hibernate.event.def.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:50)
  at org.hibernate.impl.SessionImpl.flush(SessionImpl.java:1027)
  at org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl.flush(AbstractEntityManagerImpl.java:304)
  ... 2 more
Caused by: java.sql.BatchUpdateException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.Table1 (sifre, kullaniciadi) values ('c1', 'c1')' at line 1
  at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:2054)
  at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:1467)
  at org.hibernate.jdbc.BatchingBatcher.doExecuteBatch(BatchingBatcher.java:70)
  at org.hibernate.jdbc.AbstractBatcher.executeBatch(AbstractBatcher.java:268)
  ... 8 more
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.Table1 (sifre, kullaniciadi) values ('c1', 'c1')' at line 1
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525)
  at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
  at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386)
  at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1054)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4187)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4119)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:2570)
  at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2731)
  at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2815)
  at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:2155)
  at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:2458)
  at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:2006)
  ... 11 more

--src/meta-inf/persistence.xml

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
  <persistence-unit name="hibernatetest" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
    <class>com.dao.Table1</class>
    <properties>

    <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.MySQLDialect"/>
          <property name="hibernate.default_schema" value="test"></property>
          <property name="hibernate.connection.driver_class" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
          <property name="hibernate.connection.url" value="jdbc:mysql://localhost/test"/>
          <property name="hibernate.connection.username" value="root"/>
          <property name="hibernate.connection.password" value="test"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>

Java Kısım--

@PersistenceContext
  EntityManager eManager=Persistence.createEntityManagerFactory("hibernatetest").createEntityManager();
public T ekle(T obj) throws Exception {
    try {
      getEntityManager().getTransaction().begin();
      getEntityManager().persist(obj);
      getEntityManager().flush();
      getEntityManager().getTransaction().commit();
    } catch (Exception e) {
      throw new Exception("Kayıt eklenemedi.", e);
    }
    return obj;
  }

soruldu: 17 Tem '13, 06:44

alpgul's gravatar image

alpgul
75141819
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 17 Tem '13, 07:42

Sorunu çözdüm önceki hatalı persistence.xml dosyasını .war içine deplo ediyormuş bende onu sildim. copy paste ile war içne yapıştırdım aslında kendi otomatik web-inf klasorunu deploy etmesi gerekmiyor mu?(ant ile derliyorum)

(17 Tem '13, 08:34) alpgul alpgul's gravatar image

  Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: 
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your 
MySQL server version for the right syntax to use near '.
Table1 (sifre, kullaniciadi) values ('c1', 'c1')' at line 1

Yukaridaki mesaja göre SQL statementinde bir hata var. Ona bir bakmak lazim.

permanent link

cevaplandı: 17 Tem '13, 10:57

cakiral's gravatar image

cakiral
1.7k224351
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 17 Tem '13, 10:58

hhibernate standart veri ekleme metodu ben sql filan yazmıyorum?

(17 Tem '13, 15:55) alpgul alpgul's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×111
×86
×6

Soruldu: 17 Tem '13, 06:44

Görüntüleme: 792 kez

Son güncelleme: 17 Tem '13, 15:55

powered by BitNami OSQA