for (int i = 1; i < 5; i ++) {
    for (int j = 1; j < 5; j ++) {
      image = new Image(String.valueOf(list.get(j)), 110, 110, false, true);
      iview = new ImageView(image); 
      gridPane.add(iview, j, i); 
    }
  }

GridPane i boyle doldurdugum zaman onun elemanlarini nasıl bilirim?.

soruldu: 21 Tem '13, 07:51

samirtk8's gravatar image

samirtk8
68459
cevap kabul oranı: 25%

nesneAd.getSelectionModel().selectedItemProperty() .addListener(new ChangeListener<string>() { }

gibi listener ile seçilen nesne'yi cast ederseniz, erişebilirsiniz.

(21 Tem '13, 09:25) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

javafx de GridPane'in getSelectionModel() ozelliyi yok qaliba

(21 Tem '13, 10:40) samirtk8 samirtk8's gravatar image

GridPane içine ListView ekle ekleyeceğin elemenleri onun içine ekle onun listener metodu mevcut.

(21 Tem '13, 12:28) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×27
×1

Soruldu: 21 Tem '13, 07:51

Görüntüleme: 518 kez

Son güncelleme: 21 Tem '13, 12:30

powered by BitNami OSQA