Primefaces tabview da istediğimiz bir tabı buton kullanarak nasıl aktif hale getiririz?

soruldu: 26 Tem '13, 02:51

Ekici's gravatar image

Ekici
12691217
cevap kabul oranı: 25%


Tabview e ait WidgetVar="mytabs" ise ;

<p:commandButton value="Submit" oncomplete="mytabs.select(1)">

bu kodla tabviewe ait ikinci tab aktif hale getirilebilir.

permanent link

cevaplandı: 28 Tem '13, 23:50

Ekici's gravatar image

Ekici
12691217
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 28 Tem '13, 23:51

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×97
×32

Soruldu: 26 Tem '13, 02:51

Görüntüleme: 567 kez

Son güncelleme: 28 Tem '13, 23:51

powered by BitNami OSQA