Javada kullanmak üzere kapsamlı bir tree kütüphanesi arıyorum ve bulamadım. Bildiğim kadarı ile collections içinde tree yok.

soruldu: 27 Tem '13, 16:02

muallimim's gravatar image

muallimim
41112
cevap kabul oranı: 50%

değiştirildi: 04 Ağu '13, 06:51

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


JGraphT kullanmaya karar verdim. Çünkü her tree aslında aynı zamanda bir graph'tır. Graph yapısı ile tree ile yapılabilecek her şey yapılabilir. Benim özellikle ihtiyacım olan şey zaten bi-directed tree idi. Bunu da bi-directed graphları destekleyen JgraphT kütüphanesi ile çözmeye karar verdim.

permanent link

cevaplandı: 31 Tem '13, 15:51

muallimim's gravatar image

muallimim
41112
cevap kabul oranı: 50%

Java'da Tree olmaz olur mu? :-))

Asagidaki standart JTree örnegini incelemeni tavsiye ederim.

Kolay gelsin!

import java.awt.Dimension;
import java.awt.GridLayout;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;

import javax.swing.JEditorPane;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JSplitPane;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.event.TreeSelectionEvent;
import javax.swing.event.TreeSelectionListener;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.tree.TreeSelectionModel;

public class TreeDemo extends JPanel
           implements TreeSelectionListener {
  private JEditorPane htmlPane;
  private JTree tree;
  private URL helpURL;
  private static boolean DEBUG = true;

  //Optionally play with line styles. Possible values are
  //"Angled" (the default), "Horizontal", and "None".
  private static boolean playWithLineStyle = false;
  private static String lineStyle = "Horizontal";

  //Optionally set the look and feel.
  private static boolean useSystemLookAndFeel = false;

  public TreeDemo() {
    super(new GridLayout(1,0));

    //Create the nodes.
    DefaultMutableTreeNode top =
      new DefaultMutableTreeNode("The Java Series");
    createNodes(top);

    //Create a tree that allows one selection at a time.
    tree = new JTree(top);
    tree.getSelectionModel().setSelectionMode
        (TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION);

    //Listen for when the selection changes.
    tree.addTreeSelectionListener(this);

    if (playWithLineStyle) {
      System.out.println("line style = " + lineStyle);
      tree.putClientProperty("JTree.lineStyle", lineStyle);
    }

    //Create the scroll pane and add the tree to it.
    JScrollPane treeView = new JScrollPane(tree);

    //Create the HTML viewing pane.
    htmlPane = new JEditorPane();
    htmlPane.setEditable(false);
    initHelp();
    JScrollPane htmlView = new JScrollPane(htmlPane);

    //Add the scroll panes to a split pane.
    JSplitPane splitPane = new JSplitPane(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT);
    splitPane.setTopComponent(treeView);
    splitPane.setBottomComponent(htmlView);

    Dimension minimumSize = new Dimension(100, 50);
    htmlView.setMinimumSize(minimumSize);
    treeView.setMinimumSize(minimumSize);
    splitPane.setDividerLocation(100);
    splitPane.setPreferredSize(new Dimension(500, 300));

    //Add the split pane to this panel.
    add(splitPane);
  }

  /** Required by TreeSelectionListener interface. */
  public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) {
    DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode)
              tree.getLastSelectedPathComponent();

    if (node == null) return;

    Object nodeInfo = node.getUserObject();
    if (node.isLeaf()) {
      BookInfo book = (BookInfo)nodeInfo;
      displayURL(book.bookURL);
      if (DEBUG) {
        System.out.print(book.bookURL + ": \\n  ");
      }
    } else {
      displayURL(helpURL);
    }
    if (DEBUG) {
      System.out.println(nodeInfo.toString());
    }
  }

  private class BookInfo {
    public String bookName;
    public URL bookURL;

    public BookInfo(String book, String filename) {
      bookName = book;
      bookURL = getClass().getResource(filename);
      if (bookURL == null) {
        System.err.println("Couldn't find file: "
                  + filename);
      }
    }

    public String toString() {
      return bookName;
    }
  }

  private void initHelp() {
    String s = "TreeDemoHelp.html";
    helpURL = getClass().getResource(s);
    if (helpURL == null) {
      System.err.println("Couldn't open help file: " + s);
    } else if (DEBUG) {
      System.out.println("Help URL is " + helpURL);
    }

    displayURL(helpURL);
  }

  private void displayURL(URL url) {
    try {
      if (url != null) {
        htmlPane.setPage(url);
      } else { //null url
    htmlPane.setText("File Not Found");
        if (DEBUG) {
          System.out.println("Attempted to display a null URL.");
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Attempted to read a bad URL: " + url);
    }
  }

  private void createNodes(DefaultMutableTreeNode top) {
    DefaultMutableTreeNode category = null;
    DefaultMutableTreeNode book = null;

    category = new DefaultMutableTreeNode("Books for Java Programmers");
    top.add(category);

    //original Tutorial
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("The Java Tutorial: A Short Course on the Basics",
      "tutorial.html"));
    category.add(book);

    //Tutorial Continued
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("The Java Tutorial Continued: The Rest of the JDK",
      "tutorialcont.html"));
    category.add(book);

    //JFC Swing Tutorial
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("The JFC Swing Tutorial: A Guide to Constructing GUIs",
      "swingtutorial.html"));
    category.add(book);

    //Bloch
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("Effective Java Programming Language Guide",
     "bloch.html"));
    category.add(book);

    //Arnold/Gosling
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("The Java Programming Language", "arnold.html"));
    category.add(book);

    //Chan
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("The Java Developers Almanac",
       "chan.html"));
    category.add(book);

    category = new DefaultMutableTreeNode("Books for Java Implementers");
    top.add(category);

    //VM
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("The Java Virtual Machine Specification",
       "vm.html"));
    category.add(book);

    //Language Spec
    book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo
      ("The Java Language Specification",
       "jls.html"));
    category.add(book);
  }

  /**
   * Create the GUI and show it. For thread safety,
   * this method should be invoked from the
   * event dispatch thread.
   */
  private static void createAndShowGUI() {
    if (useSystemLookAndFeel) {
      try {
        UIManager.setLookAndFeel(
          UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
      } catch (Exception e) {
        System.err.println("Couldn't use system look and feel.");
      }
    }

    //Create and set up the window.
    JFrame frame = new JFrame("TreeDemo");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    //Add content to the window.
    frame.add(new TreeDemo());

    //Display the window.
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    //Schedule a job for the event dispatch thread:
    //creating and showing this application's GUI.
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        createAndShowGUI();
      }
    });
  }
}
permanent link

cevaplandı: 27 Tem '13, 19:13

cakiral's gravatar image

cakiral
1.7k224351
cevap kabul oranı: 18%

Görsel nesne olarak tree değil de, veri yapısı olarak kullanmak üzere bir tree...

(28 Tem '13, 00:56) muallimim muallimim's gravatar image

JTree bu ihtiyaca da uygun. MVC oldugu icin GUI'siz de kullanmak mümkün (ben de bir projede kullanmistim).

Veri yapisi olarak TreeSelectionModel kullanilabilir.

import javax.swing.tree.TreeSelectionModel;
permanent link

cevaplandı: 28 Tem '13, 05:36

cakiral's gravatar image

cakiral
1.7k224351
cevap kabul oranı: 18%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×1

Soruldu: 27 Tem '13, 16:02

Görüntüleme: 1,021 kez

Son güncelleme: 04 Ağu '13, 06:51

powered by BitNami OSQA