JavaEE bünyesinde Dependency Injection nedir ve ne için kullanılır?

soruldu: 06 May '12, 12:55

murad_qeribzadeh's gravatar image

murad_qeribzadeh
31346
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 06 May '12, 13:32

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Dependency Injection(DI) aslinda bir Tasarim Sablonudur ve amaci Nesneler arasinda ki bagimliligi azaltmaktir. EJB lerrin, ManagedBean lerin ve diger kaynaklarin yönetimini Container e birakarak, bu yükü Programcilardan almaktadir. alt text

Bu resimden de görüldügü gibi, DI EJB lerin kaynaklara erisme mantigini tersine ceviriyor. Artik EJB gerekli kaynaklari aramak, onlari yüklemek ve yasam döngülerini kontrol etmek yerine, bütün gerekli kaynaklar Container tarafinden kontrol ediliyor ve gerektiginde EJB ye Inject ediliyor. Programci bu kaynaklarin yönetimiyle ilgilenmiyor. Özellikle Cok katmanli sistemlerde, programcinin isini oldukca kolaylastiriyor.

permanent link

cevaplandı: 07 May '12, 03:41

mceliksoy's gravatar image

mceliksoy ♦
6.5k84988
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×43
×4

Soruldu: 06 May '12, 12:55

Görüntüleme: 3,896 kez

Son güncelleme: 07 May '12, 03:41

powered by BitNami OSQA