Merhaba. İnternette bir kaç döküman olmasına rağmen bir türlü çalıştıramadım. Spring3 de çalışıyorum fakat css dosyası çağrısı yapamadım, sanırım xml dosyasında bu tanımlamayı ve çağrıyı yapmam gerekiyor. Bunun nasıl çalıştığını ve teknik kısmını bir kaç cümleyle açıklayabilir misiniz?

soruldu: 06 May '12, 18:09

scarface_tnt's gravatar image

scarface_tnt
178364348
cevap kabul oranı: 11%

değiştirildi: 08 May '12, 05:14

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


Spring MVC Showcase de şu şekile kullanılmış:

servlet-context.xml:

<!-- Handles HTTP GET requests for /resources/** by efficiently serving up static resources in the ${webappRoot}/resources/ directory -->
<resources mapping="/resources/**" location="/resources/" />


Sonra ilgili jsp dosyasında aşağıdaki şekilde css dosyası çağrılmış:

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
...
<link href="<c:url value="/resources/form.css" />" rel="stylesheet" type="text/css" />
permanent link

cevaplandı: 08 May '12, 05:56

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

verdiğin linkteki örnek mükemmelmiş kaynakları nasıl kullanmam gerektiği açısından vizyon oldu :D

(08 May '12, 17:22) scarface_tnt scarface_tnt's gravatar image

<mvc:annotation-driven/> <mvc:resources mapping="/resources/**" location="/WEB-INF/resources/"/> böle yaptım oldu :)

(13 May '12, 11:50) scarface_tnt scarface_tnt's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130
×30

Soruldu: 06 May '12, 18:09

Görüntüleme: 1,202 kez

Son güncelleme: 13 May '12, 12:22

powered by BitNami OSQA