yardım edin arkadaşlar. web servisi şu hatayı veriyor "he request failed with an empty response sorunu" trace service aşağıdadır.

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://tempuri.org/GelenEvrakKaydet", RequestNamespace="http://tempuri.org/", ResponseNamespace="http://tempuri.org/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
    public string GelenEvrakKaydet(string kullaniciKodu, string parola, string xmlEvrak) {

**object[] results = this.Invoke("GelenEvrakKaydet", new object[] {**

            kullaniciKodu,
            parola,

Stack Trace:

[WebException: The request failed with an empty response.]
  System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) +506885
  System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) +215
  TBS.Web.tr.gov.tarim.edys.EvrakIslemServis.GelenEvrakKaydet(String kullaniciKodu, String parola, String xmlEvrak) in c:\\Users\\mehmet\\Desktop\\GeosysProject\\+--TARREF\\CCMS\\Tarim Bilgi Sistemi\\TarimBilgiSistemi\\TBS.Web\\Web References\\tr.gov.tarim.edys\\Reference.cs:366
  TBS.Web.Modules.CCMS.ccmsSozlesme.rdBtnBakanlikGonder_Click(Object sender, EventArgs e) in c:\\Users\\mehmet\\Desktop\\GeosysProject\\+--TARREF\\CCMS\\Tarim Bilgi Sistemi\\TarimBilgiSistemi\\TBS.Web\\Modules\\CCMS\\ccmsSozlesme.aspx.cs:82
  Telerik.Web.UI.RadButton.OnClick(ButtonClickEventArgs e) +91
  Telerik.Web.UI.RadButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +220
  Telerik.Web.UI.RadButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +12
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +35
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1724

soruldu: 20 Ağu '13, 06:12

jacksparrow47's gravatar image

jacksparrow47
931152332
cevap kabul oranı: 27%

değiştirildi: 21 Ağu '13, 01:38

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


sorun servis kısmındaymış. http üzerinden haberleşmeye çalışıyordum servis tarafı ise https üzerinden haberleşiyormuş. url kısmına http yerine https yazarsan hallolur. sorun haber kanalında yani...:)

permanent link

cevaplandı: 21 Ağu '13, 05:31

jacksparrow47's gravatar image

jacksparrow47
931152332
cevap kabul oranı: 27%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×71

Soruldu: 20 Ağu '13, 06:12

Görüntüleme: 1,485 kez

Son güncelleme: 21 Ağu '13, 05:31

powered by BitNami OSQA