cachemanager.h
#ifndef CACHEMANAGER_H
#define CACHEMANAGER_H
#include "memory.h"
#include "cache.h"
#include "cachemanager.h"
#include "block.h"
#include <QVector>

class cachemanager
{
public:
...........

private:
..........
cache cacheObje;//line 1
memory memoryObje;//line 2
...
};

#endif // CACHEMANAGER_H

Line 1 ve Line 2'de 'cache doesn't name a type' 'memory doesn't name a type' hatası veriyor.Nedeni ne olabilir acaba?

soruldu: 08 May '12, 06:01

DeuCeng's gravatar image

DeuCeng
71126
cevap kabul oranı: 100%

değiştirildi: 08 May '12, 06:08

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


yapılan include' lar bunun sebebiymiş birbirinin içine her sınıfda yapılan include' lar daha bir sınıfın dosyasını getirmeden diğerini içiçe getirmeye çalışmasıymış. Çözüm olarak:

#ifndef CACHEMANAGER_H
#define CACHEMANAGER_H
#include <QVector>

class cachee;//include yerine

class memory;//include yerine

class block;//include yerine

class cachemanager
{
public:
.....
.....
private:

...

};

#endif // CACHEMANAGER_H

gerekli olan tanımlama imiş.

permanent link

cevaplandı: 08 May '12, 08:22

DeuCeng's gravatar image

DeuCeng
71126
cevap kabul oranı: 100%

değiştirildi: 08 May '12, 08:35

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×46
×12

Soruldu: 08 May '12, 06:01

Görüntüleme: 952 kez

Son güncelleme: 08 May '12, 08:35

powered by BitNami OSQA