Merhaba bir radyo uygulaması yapmaya çalışıyorum ve bu duruma biraz yabancıyım. Neyi ne şekilde nasıl kullanacağım konusunda sıkıntım var. Ancak bir kod parçaçığı buldum fakat çalıştıramadım. Acaba buradaki eksikler yada hatalar nelerdir? Nerede hata yapıyor yada neyi eksik yapıyoruz ? Kod aşağıdadır ilginiz için simdiden teşekkürler.

JAVA KODU :

package com.deneme_123;

import java.io.IOException;

import android.R.string; import android.media.AudioManager; import android.media.MediaPlayer; import android.media.MediaPlayer.OnBufferingUpdateListener; import android.media.MediaPlayer.OnPreparedListener; import android.os.Bundle; import android.app.Activity; import android.util.Log; import android.view.Menu; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener{

private static final String Sinif = "services"; 
private Button btnCalistir;
private Button btnDurdur;
private MediaPlayer player;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  btnCalistir = (Button) findViewById(R.id.btnCalistir);
  btnCalistir.setOnClickListener(this);

  btnDurdur = (Button) findViewById(R.id.btnDurdur);
  btnDurdur.setOnClickListener(this);
}

@Override
public void onClick(View v) {
  if (v == btnCalistir) {
    calmayaBasla();
  } else if(v == btnDurdur) {
    calmayiDurdur();
  }

}

private void calmayaBasla(){
  player.prepareAsync();
  player.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener() {

    public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
      player.start();
    }
  });
}

private void calmayiDurdur(){
  if (player.isPlaying()) {
    player.stop();
    player.release();
  } 
}

private void initalizeMediaPlayer(){
  player = new MediaPlayer();
  String url = "http://85.95.248.115:8014/listen.pls";
  player.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
  try {
    player.setDataSource(url);
  } catch (IllegalArgumentException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (SecurityException e) { 
    e.printStackTrace();
  } catch (IllegalStateException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  player.setOnBufferingUpdateListener(new OnBufferingUpdateListener() {

    @Override
    public void onBufferingUpdate(MediaPlayer mp, int percent) {

      Log.d(Sinif, "Sınıf Services");

    }
  });
}

@Override
protected void onPause() {
  if(player.isPlaying()){
    player.stop();
  }
  super.onPause();
}

}

XML KODU :

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context=".MainActivity" >

<Button
  android:id="@+id/btnCalistir"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignParentLeft="true"
  android:layout_alignParentTop="true"
  android:layout_marginLeft="46dp"
  android:layout_marginTop="14dp"
  android:text="@string/btnCalistir" />

<Button
  android:id="@+id/btnDurdur"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignLeft="@+id/btnCalistir"
  android:layout_alignRight="@+id/btnCalistir"
  android:layout_below="@+id/btnCalistir"
  android:layout_marginTop="25dp"
  android:text="@string/btnDurdur" />
</relativelayout>

MANİFEST DOSYASI :

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.deneme_123" android:versioncode="1" android:versionname="1.0">
<uses-sdk
  android:minSdkVersion="8"
  android:targetSdkVersion="17" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

<application
  android:allowBackup="true"
  android:icon="@drawable/ic_launcher"
  android:label="@string/app_name"
  android:theme="@style/AppTheme" >
  <activity
    android:name="com.deneme_123.MainActivity"
    android:label="@string/app_name" >
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
  </activity>
</application>
</manifest>

soruldu: 07 Eyl '13, 08:02

coder86's gravatar image

coder86
220233035
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 08 Eyl '13, 04:57

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

MediaPlayer örneği player'ı ilklendirmek için initalizeMediaPlayer() metodunu kim çağırıyor? orada sadece duruyormuş gibi.

(08 Eyl '13, 03:42) murtaza murtaza's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 07 Eyl '13, 08:02

Görüntüleme: 484 kez

Son güncelleme: 08 Eyl '13, 04:57

powered by BitNami OSQA